დასაწყისი / Paris / 2008-08-04 Arc de Triomphe [14]